Tjänster

Hund och katt


Förebyggande vård


- Vaccinationer

- Besiktning

- ID-märkning

- Pass, avmaskning inför resa

- Kastration (i dagsläget enbart hankatt)

- Blodprover för t.ex. progesteron och olika hälsoprogramSjukvård


Jag tar emot de flesta typer av fall, t.ex. hud- och öronproblem, medicinska utredningar, sår, hältor m.m.

Svårare fall och operationer kan behöva remitteras till ett djursjukhus, men jag kan ofta göra en första bedömning av djuret och vid behov påbörja behandlingen.

Produktionsdjur


- Förebyggande vård som avhorning, kastration, provtagning för hälsoprogram m.m.


- Enklare sjukvård, t.ex. juverinflammation, kalkbrist m.m.

Samtliga djurslag


- Officiella intyg för in- och utförsel i Traces.